Dahlgren Ädelmetall ville stärka sin profil. Resultatet blev ny logotype, ny hemsida,

ny butikskommunikation, allt med passion och personlig service som grund.

KONTAKT  |  0709-267630  |  040-160619  |  MIKAEL@CANNEROTH.SE