Stockforsa Invest samlar idag UBD, Tic/dp, CEPA och Höörs Plåt under

samma hatt och nu även på en och samma sajt. Samtidigt fick UBD Cleantech

sin grafiska profil uppdaterad och en ny hemsida.

KONTAKT  |  0709-267630  |  040-160619  |  MIKAEL@CANNEROTH.SE